+48 606269863 procesy@qpr.com.pl

Nie osiągniesz sukcesu bez tej informacji ...

QPR-BOSS oprogramowanie na trudne czasy

Świat się zmienił! Obecny kryzys stawia przed właścicielami firm, radami nadzorczymi, zarządami i menadżerami wyzwanie restrukturyzacji swoich organizacji. Trzeba na nowo zdefiniować strategię, profile działania, produkty, usługi, łańcuchy dostaw, procesy, mechanizmy i kulturę zarządzania.
Koronawirus zatrzymuje nas w domach. Musimy natychmiastowo przejść w tryb zdalnego zdigitalizowanego zarządzania.
Nasze dotychczasowe zarządzanie czeka #transformacjacyfrowa.
Zmienił się standard realizacji zadań. Dotychczasowe mechanizmy planowania zadań, ich realizacji, kontroli i monitorowania nie zdają w obecnym czasie  egzaminu. Spotkania przy tablicach wypełnianych odręcznym pismem lub też wydrukami komputerowymi, nie zawsze będą możliwe. Gromadzenie danych i raportowanie aktualnych, rzeczywistych danych sprawia ogromne trudności. Nie zawsze Ci którzy to robią do dzisiaj, będą w stanie robić to dalej.
Klasyk powiedział: „Pieniądz nigdy nie śpi”. My mówimy: „Zarządzanie nie może zasnąć”.
W dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem musimy sięgać szybko, po nowe sprawdzone rozwiązania, które spowodują że pieniądze firmy, udziałowców, właścicieli, nigdy nie zasną.
QPR-BOSS jest właśnie takim niezastąpionym narzędziem na obecne wymagające czasy.
QPR – Business Operation System wspiera menadżerów w skutecznym zarządzaniu w dobie kryzysu. Zapewnia efektywną i pracę zdalną. Ciągłość działania systemów zarządzania wynikami, procesami, ryzykami, w oparciu o aktualne dane z rozproszonych źródeł: systemów informatycznych, baz danych i aplikacji.
Z każdego miejsca na jeden klik udostępnia:
 • najnowsze zadania
 • aktualne wyniki
 • plany działań i ich status
 • projekty i ich status
 • zaktualizowane procesy
 • obowiązujące standardy i procedury
 • ryzyka i plany ich mitygacji

 

Pozwala Tobie i twojemu zespołowi:

 

 • uzyskać dostęp do aktualnych wyników
 • sprawdzić czy cele są osiągane
 • ocenić trendy wyników
 • ocenić które z działań stwarzają ryzyka
 • przeanalizować skuteczność działania poszczególnych: osób, działów, procesów, lokalizacji, aktywów

 

 

Zapewnia wymaganą dbałość o procesy umożliwiając:
 • optymalizację kosztów procesów
 • projektowanie tych które wymagają reengeneeringu
 • uproszczenie przebiegu procesów, informcji, produktów i usług
 • automatyzację procesów
 • digitalizację procesów
 • eliminację szarych stref i obszarów konfliktu
 • skuteczne zarządzanie zmianą i jej komunikację
Dzięki QPR-BOSS twój zespół opanuje ryzyka biznesowe. Bez narażania zdrowia:
 • zidentyfikuje ryzyka
 • przypisze je do odpowiednich celów, procesów, właścicieli, aktywów, …
 • oceni ryzyka, podejmie decyzje i zakomunikuje jak z nimi postępować
 • zaplanuje punkty kontrolne i monitorowania
 • przeprowadzi komunikację ryzyk
 • przeanalizuje skuteczność postępowania z ryzykami poszczególnych: osób, działów, procesów, lokalizacji, aktywów

Nie bój się zmiany.

 

Nie bój się doskonalić.

Czas najwyższy dzisiaj zadbać o przyszłość!