+48 606269863 procesy@qpr.com.pl

Business Process Management

Popraw swoje procesy i osiągnij sukces

Ciągłe zmiany otoczenia biznesowego oraz transformacja cyfrowa stanowią coraz to nowe wyzwania dla każdej organizacji, która chcą zoptymalizować i poprawić swoją efektywność i wydajność. Zmiany, takie jak fuzje i przejęcia, zmiany przepisów prawa, nowe łąńcuchy dostaw, powodują potrzebę zrozumienia aktualnego funkcjonowania organizacji a następonie zaprojektowania, harmonizacji i skutecznego wdrożenia  nowych procesów biznesowych.

Menadżerowie codziennie stają przed zadaniem poprawy efektywności, optymalizacji kosztów procesów, zwiększenia ich skuteczności.

Krytycznym warunkiem skuteczności wdrażania zmianjest zapewnienie odpowioedniej komunikacji gwarantującej przepływ informacji wielu kierunkach i na wielu poziomach zarządzania.

Do niedawna wystarczyło zaprojektować proces na kartce papieru, w arkuszu Excell lub w PowerPoint. Wysłać e-mailem do pracowników. I już.

Dziś takie podejście nie wystarczy.

Sukces organizacji zależy bowiem od świadomego uczestbictwa wszystkich pracowników w projektowaniu zmian w procesach, zrozumienia jak procesy firmy funkcjonują i jakie są powiązania pomiędzy działaniami poszczególnych pracowników z rózńych komórek organizacyjnych w jednyu m procesie.

Kluczem do sukcesu jest świadome bużenie silosów i integracja rozproszonych, kosztownych systemów zarządzania funkcjonujących obok siebie w środowisku zarządczym organizacji

Dzięki QPR Twoja organizacja może zbudować spójne rozwiązanie do zarządzania procesami biznesowymi. Obejmuje to jedną platformę do modelowania procesów w całej firmie, dokumentowania, planowania i komunikacji procesów. Wszystkio to z istotnym skupieniem na realizacji strategii.

QPR oferuje bogate możliwości zarządzania procesami w zakresie wizualizacji procesów opartych na danych i modelowania różnych wymiarów w oparciu o rzeczywiste operacje.

Siła rozwiązani ujawnia się w momencie gdy w organizacji funkcjonują obok siebie  i niezależnie: system zarządzania procesami, ryzykiem, wynikami, ciągłością działania, jakością, …… Wszystkie one wymagają zastosowania podejścia procesowego, a często robią to oddzielnie, generując nadmierne koszty zaprojektowania, analizy i utrzymania systemów oraz komunikacji wewnętrz danego podsystemu.

QPR jest silnym narzędziem integracyjnym gwarantującycm ponadto bieżące skuteczną komunikację procesów, ryzyk, problemów oraz pracę grupową nad optymalizacją.

 
Zobacz co o BPM w QPR mówią nasi klienci
Zarządzanie procesami biznesowymi za pomocą QPR:
 • Identyfikacja architektury / sekwencji procesów AS-IS
 • Analiza procesów
 • Identyfikacja ryzyk, wąskich gardeł i planowanie zmian
 • Planowanie nowej architektury procesów TO-BE
  Projektowanie nowych procesów
  Budowanie punktów kontrolnych
  Projektowanie wymagań dla transformacji cyfrowej
  Projektowanie struktury organizacyjnej
  Zarządzanie ryzykami, jakością, procesami, wynikami
  Komunikacja zarządzania procesami do organizacji
  Szkolenie pracowników i zarządzanie wiedzą
  Aktywizacja pracowników