+48 606269863 procesy@qpr.com.pl

Nie osiągniesz sukcesu bez tej informacji ...

Automatyczne Raporty Procesowe KPI  – pomagają wykryć fraudy, przestrzegać SLA umów i realizować dostawy na czas

Wykryj kosztowne błędy i oszustwa za pomocą Zasady Zcterech Oczu, unikaj naruszania umów na poziomie usług i zapewnij dokładną dostawę we wszystkich obszarach biznesowych dzięki nowym funkcjom raportowania KPI procesu w QPR ProcessAnalyzer 2020.5.

Te gotowe wykresy eksploracji procesów umożliwiają ciągłe monitorowanie i raportowanie, jak postępujesz zgodnie z umowami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wraz z nowym formatowaniem warunkowym dla tabel pozwalają uzyskać bardziej dogłębny wgląd w procesy znacznie szybciej niż wcześniej – i łatwo przekazać te oparte na faktach spostrzeżenia wszystkim interesariuszom.

.
QPR-BOSS jest właśnie takim niezastąpionym narzędziem na obecne wymagające czasy.
QPR – Business Operation System wspiera menadżerów w skutecznym zarządzaniu w dobie kryzysu. Zapewnia efektywną i pracę zdalną. Ciągłość działania systemów zarządzania wynikami, procesami, ryzykami, w oparciu o aktualne dane z rozproszonych źródeł: systemów informatycznych, baz danych i aplikacji.
Z każdego miejsca na jeden klik udostępnia:
 • najnowsze zadania
 • aktualne wyniki
 • plany działań i ich status
 • projekty i ich status
 • zaktualizowane procesy
 • obowiązujące standardy i procedury
 • ryzyka i plany ich mitygacji

 

Pozwala Tobie i twojemu zespołowi:

 

 • uzyskać dostęp do aktualnych wyników
 • sprawdzić czy cele są osiągane
 • ocenić trendy wyników
 • ocenić które z działań stwarzają ryzyka
 • przeanalizować skuteczność działania poszczególnych: osób, działów, procesów, lokalizacji, aktywów

 

 

Zapewnia wymaganą dbałość o procesy umożliwiając:
 • optymalizację kosztów procesów
 • projektowanie tych które wymagają reengeneeringu
 • uproszczenie przebiegu procesów, informcji, produktów i usług
 • automatyzację procesów
 • digitalizację procesów
 • eliminację szarych stref i obszarów konfliktu
 • skuteczne zarządzanie zmianą i jej komunikację
Dzięki QPR-BOSS twój zespół opanuje ryzyka biznesowe. Bez narażania zdrowia:
 • zidentyfikuje ryzyka
 • przypisze je do odpowiednich celów, procesów, właścicieli, aktywów, …
 • oceni ryzyka, podejmie decyzje i zakomunikuje jak z nimi postępować
 • zaplanuje punkty kontrolne i monitorowania
 • przeprowadzi komunikację ryzyk
 • przeanalizuje skuteczność postępowania z ryzykami poszczególnych: osób, działów, procesów, lokalizacji, aktywów

Nie bój się zmiany.

 

Nie bój się doskonalić.

Czas najwyższy dzisiaj zadbać o przyszłość!