+48 606269863 procesy@qpr.com.pl

Nie osiągniesz sukcesu bez tej informacji ...

QPR w Przewodniku Rynkowym Gartner 2020 dla Cyfrowych Modeli Organizacji i Technologii Wspomagających

Firma Gartner wymieniła QPR Software jako Reprezentatywnego Dostawcę rozwiązań pozwalających zarządzać cyfrowym modelem organizacji tzw. Digital Twin Organization, w przewodniku: „Market Guide for Digital Twin Portfolios and Enabling Technologies1”, opublikowanym 24 stycznia 2020 r.,  autorstwa Benoit Lheureux, Alfonso Velosa, Petera Havarta-Simkina i Marca Halperna.
Według raportu, rozpowszechnienie się Internetu Rzeczy napędza coraz częstsze wdrażanie bliźniaczych modeli cyfrowych organizacji. Liderzy aplikacji powinni zrozumieć, w jaki sposób definiować cyfrowe bliźniacze modele funkcjonowania organizacji COTS i technologie umożliwiające ich tworzenie. Powinni również skutecznie rozpoznać kompromisy w wysiłkach, czasie wdrożenia i elastyczności rozwiązań pozwalających na odwzorowanie aktualnych i tworzenie przyszlych modeli funkcjonowania gwarantujące sukces rynkowy.
Cyfrowe modele organizacji (DTO), tj. dynamiczne wirtualne modele organizacji, pozwalają firmom skoncentrować się na celach strategicznych, zrozumieć klientów i usprawnić procesy, aby były bardziej wydajne i efektywne. Organizacje na całym świecie używają DTO oparte na QPR EnterpriceArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessAnalyzer do napędzania cyfrowej transformacji, doskonałości operacyjnej i podnoszenia satysfakcji klientów.
Process Mining to fundament tworzenia cyfrowego modelu firmy. Zapewnia niezbędny wgląd w procesy biznesowe. Informacje niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych pobierane są z systemów operacyjnych w sposób ciągły i automatyczny, zapewniając ciągły dostęp do rzeczywistych danych gromadzonych w rozproszonych systemach i zasobach informacyjnych organizacji.
Eksploracja procesów pomaga firmom identyfikować warianty, wyjątki, kluczowe wąskie gardła, a także możliwości automatyzacji procesów.
„Narzędzia i usługi QPR są opracowywane w oparciu o rzeczywiste potrzeby organizacji klientów końcowych. Jesteśmy zaszczyceni, że budujemy Cyfrowe Modele Organizacji wiodących dużych organizacji, pomagając im w transformacji cyfrowej, optymalizacji biznesu i zarządzaniu zwinną architekturą przedsiębiorstwa.
Jako dojrzały dostawca Process Mining, QPR Software stanowi sprawdzoną przez firmę platformę do budowy Digital Twin Organization.
Platforma QPR Business Operating System zawiera standardowe łącza do wszystkich głównych systemów operacyjnych, takich jak SAP, Oracle i ServiceNow. Zintegrowane narzędzia QPR obejmują QPR ProcessAnalyzer do analizy procesów, QPR Metrics do zarządzania wydajnością, QPR ProcessDesigner do analizy procesów biznesowych oraz QPR EnterpriseArchitect do projektowania środowiska biznesowego.
Wszystkie produkty QPR korzystają z tego samego, intuicyjnego interfejsu internetowego, a także platformy integracyjnej QPR zapewniającej łatwą łączność z działającymi systemami informatycznymi. QPR ma nowoczesny design i obszerny, najnowocześniejszy zestaw funkcji, któremu ufają klienci, tacy jak KBC Group, Terumo, Solvay, Nokia, EY i Piraeus Bank.
Najnowsze raporty Gartner Market Guide, które wspominają o oprogramowaniu QPR:
Zastrzeżenie firmy Gartner
Gartner nie promuje żadnego dostawcy, produktu ani usługi przedstawionych w swoich publikacjach badawczych i nie zaleca użytkownikom technologii wybierania tylko tych dostawców, którzy mają najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze Gartner składają się z opinii organizacji badawczej Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzeń faktów. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.